Monthly Archives: December 2013

Χρηματοδότηση της έρευνας για τα επόμενα 7 χρόνια – Ορίζοντας 2020

horizon2020Το εμβληματικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ – Ορίζοντας 2020 – θα χρηματοδοτηθεί τα δύο πρώτα χρόνια με 15 δισ. ευρώ για τη δημιουργία απασχόλησης.

Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» με τη δημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανταγωνιστικού χαρακτήρα.

Τα επόμενα 7 χρόνια θα διατεθούν σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 80 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ελπίζεται ότι οι μαζικές επενδύσεις θα δώσουν ώθηση στην οικονομία της γνώσης στην Ευρώπη και θα προωθήσουν επιστημονικές ανακαλύψεις, βοηθώντας την Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική παγκοσμίως.

Τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης

Παράλληλα με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το πρόγραμμα θα χορηγεί κεφάλαια εκκίνησης προκειμένου να αυξηθούν τα τεχνολογικά επιτεύγματα και οι επιστημονικές ανακαλύψεις και να διευκολυνθεί η μεταφορά καινοτόμων ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά.

Οι προσκλήσεις για το 2014/15 περιλαμβάνουν και 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή περιέγραψε τις προτεραιότητές της όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τα επόμενα 2 χρόνια, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τον προσανατολισμό της ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ. Η χρηματοδότηση για το 2014/15 θα επικεντρωθεί σε 12 τομείς όπως, μεταξύ άλλων, την υγειονομική περίθαλψη, την ψηφιακή ασφάλεια και τις έξυπνες πόλεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι επιστήμονες θα έχουν πρόσβαση σε επιχορηγήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας English ενώ για τους νέους ερευνητές θα προβλεφθούν υποτροφίες.

Η χρηματοδότηση της βιομηχανίας θα δώσει ώθηση σε τομείς όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, οι νανοτεχνολογίες, οι προηγμένες κατασκευαστικές τεχνολογίες, η ρομποτική, οι βιοτεχνολογίες και η διαστημική έρευνα.

Παράλληλα, τομείς όπως η υγεία, η γεωργία, η ενέργεια και οι μεταφορές θα μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού που προορίζεται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Απλούστευση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Τουλάχιστον το 60 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, και το 35 % τουλάχιστον των δαπανών θα συνδέεται με το κλίμα.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει απλουστευθεί έτσι ώστε να επιταχυνθεί η έκδοση των χρηματοδοτικών αποφάσεων και να δίνεται πράσινο φως για την υλοποίηση των νέων έργων το ταχύτερο δυνατό.

Δελτίο Τύπου – Ξεκινά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» English

Υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ English

Ιστορικό της πολιτικής της ΕΕ για την έρευνα – Ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» English

Χρηματοδότηση της έρευνας για τα επόμενα 7 χρόνια – «Ορίζοντας 2020».
Portugal mandates use of certified electronic invoicing software – E-invoicing Platform

portugalOn November 22, 2013, the Portugese Ministry of Finance published Ordinance Nº 340/2013. The ordinance includes modifications to the certification process for electronic billing software and solutions. As of now all e-invoicing software must be audited and certified by the Portugese Tax Authority: the Direcção Geral de Contribuições e Impostos (the DGCI). That said, all proprietary software will no longer be considered valid without proper certification. Even if it follows the XML file construction criteria with inclusion of the mandatory fields proposed by the tax authorities!

Portugal mandates use of certified electronic invoicing software – E-invoicing Platform.
Νέοι κανονισμοί για ΦΠΑ, ελεγκτές

accountantΕναρμονιστικά νομοθετήματα που προσβλέπουν στην απλούστευση των κανόνων τιμολόγησης ΦΠΑ και προνοούν μεταξύ άλλων την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια απόψε. 

Παράλληλα, η νέα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε όσους παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες να μην αποδίδουν το ΦΠΑ παρά μόνο όταν πληρωθούν, ενώ ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών αυτών δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε έκπτωση φόρου με την έκδοση τιμολογίου, αν δεν έχει πρώτα πληρώσει. 

Οι νέοι κανόνες αφορούν πρόσωπα που υπόκεινται στο φόρο, των οποίων η αξία των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει για δώδεκα μήνες πριν τη λήξη της φορολογικής περιόδου, δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. 

Δημόσια εποπτεία ελεγκτών 

Επίσης ψηφίστηκε τροποποιητικό νομοθέτημα που αφορά τη δημόσια εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων. 

Με το νόμο μεταφέρεται η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας διεξαγωγής υποχρεωτικών ελέγχων από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στον Υπουργό Οικονομικών. 

Τροπολογία του ΚΣ ΕΔΕΚ για να παραμείνει η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εμπορίου απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας. 

Ωστόσο, άλλη τροπολογία της ΕΔΕΚ για να μην συμμετέχουν στην Επιτροπή Εποπτείας μέλη του ΣΕΛΚ εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας. 

Σημειώνεται ότι από τις 20 Νοεμβρίου 2012 το Υπουργικό έχει διορίσει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας των Ελεγκτών και των Ελεγκτικών Γραφείων και οι νέες πρόνοιες προσβλέπουν στην απρόσκοπτη λειτουργία της.

 

Νέοι κανονισμοί για ΦΠΑ, ελεγκτές – Stockwatch.
Απλούστευση των κανόνων τιμολόγησης ΦΠΑ

aploustefsi-ton-kanonon-timologisis-fpa-thΕναρμονιστικά νομοθετήματα που προσβλέπουν στην απλούστευση των κανόνων τιμολόγησης ΦΠΑ και προνοούν μεταξύ άλλων την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια απόψε.   Παράλληλα, η νέα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε όσους παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες να μην αποδίδουν το ΦΠΑ παρά μόνο όταν πληρωθούν, ενώ ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών αυτών δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε έκπτωση φόρου με την έκδοση τιμολογίου, αν δεν έχει πρώτα πληρώσει.   Οι νέοι κανόνες αφορούν πρόσωπα που υπόκεινται στο φόρο, των οποίων η αξία των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει για δώδεκα μήνες πριν τη λήξη της φορολογικής περιόδου, δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Απλούστευση των κανόνων τιμολόγησης ΦΠΑ.
Νομοθέτημα για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων ψήφισε η Βουλή

det_timologio2Εναρμονιστικά νομοθετήματα που προσβλέπουν στην απλούστευση των κανόνων τιμολόγησης ΦΠΑ και προνοούν μεταξύ άλλων την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια.

Παράλληλα, η νέα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε όσους παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες να μην αποδίδουν το ΦΠΑ παρά μόνο όταν πληρωθούν, ενώ ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών αυτών δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε έκπτωση φόρου με την έκδοση τιμολογίου, αν δεν έχει πρώτα πληρώσει.

Οι νέοι κανόνες αφορούν πρόσωπα που υπόκεινται στο φόρο, των οποίων η αξία των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει για δώδεκα μήνες πριν τη λήξη της φορολογικής περιόδου, δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | Νομοθέτημα για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων ψήφισε η Βουλή.