Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για την Κύπρο: Η Επίτροπος Κρέτσου χαιρετίζει το Επενδυτικό Πρόγραμμα της ΕΕ αξίας 661 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020

Η αρμόδια Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου ενέκρινε σήμερα πρόγραμμα επενδύσεων υποστηριζόμενο από  τα περιφερειακά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο να επανέλθει η Κύπρος σε τροχιά ανάκαμψης, υποστηρίζοντας την  ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας του νησιού και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Το πρόγραμμα προβλέπει τη στήριξη πάνω από 600 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ενώ θα δημιουργηθούν μέσω των επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας. Με τις επενδύσεις στον τομέα της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΤΠΕ) αναμένεται ότι το 50% των νοικοκυριών θα επωφεληθούν από υψηλής ταχύτητας ευρυζωνική κάλυψη.

Όλο το άρθρο