ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Μάθετε πως η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα της επιχείρησης, να μειώσει σημαντικά το κόστος διαχείρησης και τις καθυστερήσεις, καθώς και να εξαλείψει τα λάθη στις τιμολογήσεις.

Έρχεται το νέο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Τα πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Δείτε κάποια από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υιοθέτηση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στον οργανισμό σας

Μείωση του κόστους

Αναπτυγμένη με γνώμονα τον αυτοματισμό η η-Τιμολόγηση μειώνει τα λειτουργικά κόστη

Πάταξη φοροδιαφυγής & Ενίσχυση φορολογικής διαφάνειας

Η υποδομή εγγυάται το γνήσιο της ταυτότητας του εκδότη του τιμολογίου, αλλά και του παραλήπτη.

Ταχείες εκτελέσεις πληρωμών

Μειώνοντας το χρόνο διαχείρισης, μειώνεται επίσης και ο χρόνος πληρωμής.

Διευκόλυνση διασυνοριακών συναλλαγών

Η η-Τιμολόγηση έχει προτυποποιηθεί, γεγονός το οποίο εγγυάται την συμβατότητα των τιμολογίων και την αυτόματη επεξεργασία τους.

Βελτίωση του τρόπου σύναψης συμβάσεων

Η ευκολότερη διαχείριση των τιμολογίων, οδηγεί σε βελτιωμένες διαδικασίες προμηθειών

Ψηφιακή αρχειοθέτηση

Όντας πλήρως ψηφιακά και δομημένα, είναι πιο εύκολο από ποτέ να αρχειοθετήσετε σωστά και με ασφάλεια, τα τιμολόγια του φορέα σας.

ανακαλύψτε

Σε ποιους απευθύνεται η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

Φορείς Δημοσίου (B2G)

Αναθέτουσες Αρχές του Δημοσίου Τομέα
 

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να σας βοηθήσουν να στέλνετε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τιμολόγια σε/από όλο τον Κόσμο.

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (B2B)

Εταιρείες που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια τα οποία είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παρόχους Λύσεων Πληροφορικής

Οργανισμοί που παρέχουν συνυφασμένες υπηρεσίες και λύσεις λογισμικού

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές προδιαγραφές για να συμμορφώνεται η υπηρεσία/τεχνική λύση σας, με τα πρότυπα της ΕΕ.

επωφεληθείτε

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;