Η Εταιρεία

Ιστορικό

Η Boomertel Ltd ιδρύθηκε το 2012 ως μια πρωτοβουλία των RTD Talos και AC Goldman Solutions & Services. Οι δύο εταιρείες έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων πληροφορικής για μεγάλους οργανισμούς και τη διαχείριση στρατηγικών επενδύσεων. Έχουν επίσης μεγάλη και πολυετή εμπειρία στη διεκδίκηση και ανάληψη ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι επιτυχίες μας

Η BOOMERTEL, είναι η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Κύπρο. Έπειτα από πρωτοβουλίες και ενέργειές μας, η Κύπρος έχει αποκτήσει τη σχετική ψηφιακή υποδομή και έχει εναρμονηστεί πλήρως με την Οδηγία 55/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχει διασυνδέσει τις Υπηρεσίες και Τμήματα της Κεντρικής Κυβέρνησης, φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Tομέα καθώς και 387 Δήμους και Κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας με το δίκτυο της PEPPOL, γεγονός που τους καθιστά ικανούς να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια στα πλαίσια των Δημοσίων Συμβάσεων των οποίων επιμελούνται.

“Η Boomertel, να καταστεί ο μεγαλύτερος φορέας παροχής τεχνολογικών λύσεων στον τομέα διαχείρησης ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου”

Το όραμά μας

Η Boomertel με αριθμούς

0
Πελάτες
0
Ολοκληρωμένα Χρηματοδοτούμενα Έργα
0 +
χρόνια Εμπειρίας

Αναφέρθηκαν σε εμάς