Πελάτες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα μέρος των πελατών που εμπιστεύονται τη Boomertel για την παροχή λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Φορείς Δημοσίου

Ιδιωτικοί Οργανισμοί