Το νέο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των επιχειρήσεων που θα καλύπτει την προγραμματική περίοδο 2021-2027 είναι καθ’ οδόν και θα ανακοινωθεί προσεχώς με συνολικό προυπολογισμό 30 εκ. ευρώ (αντί 6 εκ. ευρώ το 2019).

Θα αφορά, όπως και το προηγούμενο τις ΜΜΕ με κύριους στόχους:

  • την ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση των επιχειρήσεων για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τα ωφελήματα της ψηφιοποίησης.
  • την επίτευξη ουσιαστικής ψηφιακής αναβάθμισης, ανεξάρτητα από το ψηφιακό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται μία επιχείρηση.
  • την Αύξηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ψηφιακά.
  • την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η χορήγηση στην πρώτη προκήρυξη του σχεδίου θα ανέλθει στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο χορηγίας, τις  €20 χιλιάδες για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και τις €25 χιλιάδες για επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση τις οποίες προσφέρει η BOOMERTEL Ltd, εμπίπτει μέσα στους στόχους που αναφέρθηκαν πιο πάνω και δύναται να επιχορηγηθεί στα πλαίσια του νέου σχεδίου.

Η Boomertel, είναι η πρώτη και η μόνη κυπριακή εταιρεία η οποία διαδιαθέτει τις απαραίτητες ψηφιακές υποδομές και σας προσφέρει σύνδεση με το δίκτυο PEPPOL (επίσημο δίκτυο μέσω του οποίου διακινούνται όλα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια με την κυβέρνηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα), μέσω του δικού της πιστοποιημένου από την Open PEPPOL Authority, Σημείου Πρόσβασης και σύνδεση με την κυβερνητική πύλη Αριάδνη.

H BOOMERTEL Ltd (www.boomertel.com) σας ανοίγει σημαντικούς ορίζοντες για τις συνδιαλλαγές με τους πελάτες σας, και με τους προμηθευτές σας:

  • B2B με ιδιωτικά δίκτυα EDI, EDIFACT κλπ. με ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως αλυσίδες υπεραγορών και βιομηχανίες, στην Κύπρο αλλά και διεθνώς
  • B2G για τις συνδιαλλαγές σας με το Δημόσιο και τις Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια των Δημοσίων Συμβάσεων

Η BOOMERTEL, παρέχει λύσεις διασύνδεσης με απλή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας αλλά κια τη διασύνδεση λογιστικών λογισμικών και ERPs.

Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Υπάρχει λόγος να στερηθεί η επιχείρησή σας τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

Το προσωπικό της Boomertel Ltd. είναι στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια της υποβολής της αίτησης, από τη σύνταξη μέχρι και την υποβολή της.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες!

Similar Posts