Υπουργείο Εσωτερικών – Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας