Υπηρεσίες

Ο κατάλογός μας περιλαμβάνει τρία πακέτα υπηρεσιών τα οποία προσφέρουν ποικιλία δυνατοτήτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Professional

 • 2 χρήστες
 • Πολλαπλοί τραπ. λογαριασμοί
 • Εισαγωγή/εξαγωγή βασικών αρχείων και τιμολογίων
 • Αποστολή τιμολογίων προς την Κεντρική Κυβέρνηση

  μέσω της πύλης "Αριάδνη"

 • η-Υπογραφή

  με το δικό σας ψηφιακό πιστοποιητικό

 • Επισυναπτόμενα αρχεία
 • Αρχειοθέτηση τιμολογίων για 2 χρόνια
 • OCR 10 τιμολογίων μορφής PDF

  Αυτόματη Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων σε μέχρι 10 συμβατικών τιμολογίων, ε μορφή PDF.

 • Εκτέλεση εντολών SEPA

  Δημιουργία και αυτόματη εκτέλεση εντολών SEPA

 • Υποστήριξη online

Business

Ό,τι περιέχεται στο Professional, και επιπλέον:
 • Μέχρι 10 χρήστες
 • Στείλτε η-Τιμολόγια, σε όλο τον κόσμο

  μέσω του δικτύου PEPPOL

 • Εισαγωγή δεδομένων υπό μορφής XML/CSV/Excel

  Μπορείτε να εισάγετε τιμολόγια στο σύστημα που βρίσκοντα σε δομημένη μορφή.

 • Εγγραφή στο δίκτυο PEPPOL

  για αποστολή και λήψη τιμολογίων και παραγγελιών

 • Από παραγγελία σε τιμολόγιο

  Αυτόματη μετατροπής δελτίου παραγγελίας σε η-Τιμολόγιο

 • Αρχειοθέτηση τιμολογίων για 5 χρόνια
 • OCR 30 τιμολογίων μορφής PDF

  Αυτόματη Οπτική Αναγώριση Χαρακτήρων για μέχρι 30 τιμολόγια μορφής PDF

 • Εξαγωγή τιμολογίων σε μορφή CSV
 • Προτεραιότητα στην επίλυση περιστατικών

Enterprise

Ό,τι περιέχετεται στο πακέτο Business, και επιπλέον

 • Απεριόριστοι χρήστες
 • Διαφορετικά προφίλ χρηστών
 • Μαζική εισαγωγή παραστατικών

  όπως τιμολόγια, παραγγελίες και πληροφορίες κατάστασης τιμολογίων.

 • Άμεση Διασύνδεση με ERP

  π.χ.. Sage, SAP, Dynamics Nav κ.α. μέσω Web Services

 • Ενσωμάτωση διαφορετικών μορφών

  EDI, CSV, XML κλπ.

 • Αποστολή μέσω πολλαπλών καναλιών και μορφών

  π.χ. PEPPOL, EDI κλπ.

 • Απεριόριστα OCR τιμολογίων

  Αυτόματη Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων απεριόριστων συμβατικών τιμολογίων, σε μορφή PDF.

 • Αυτόματη λήψη και διαχείριση τιμολογίων

  Σχεδιάστε φόρμες για να λαμβάνετε και διαχειρίζεστε τιμόλόγια απο προμηθευτές

 • Premium τεχνική υποστήριξη

  Από αποκλειστικό λειτουργό εξυπηρέτησης

Do Anything

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στους πελάτες μας.

Ανάλυση διαδικασιών

Αναγνώριση των επαγγελματικών υποθέσεων

Εκπαίδευση χρηστών

για τα πακέτα που είναι προσβάσιμα από την Πλατφόρμα (πακέτα Professional & Business)

Έναρξη διασύνδεσης

και υποβολή αίτησης για αναγνωριστικό PEPPOL (DUNS, GSN κ.α.)

Τεχνική Υποστήριξη

για την ενοποίηση με το ERP/λογιστικό σας σύστημα καθώς και για τη δημιουργία των Web Services